piec

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhost/nitrox.com.pl/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

odprawy emerytalne jako jednokrotne, popularne świadczenie finansowe

Pierścień zabezpieczający
Prawo stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Nie wskazuje jednak konkretnych procedur wyceny rezerw. Kwota, na jaką ustanawiana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów koniecznych do spełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli kwotą, którą firma uiściłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, albo zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w tym czasie.
Syndicate content