Big data jako narzędzie optymalizacji reklamy

Big data to narzędzia do analizy i poprawienie marketingu w social media. Jest to pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i przedstawienie graficzne danych. Jednostki pobierają dane z rozmaitych miejsc, zestawiają je, rozważają, a na podstawie wyciągniętych konkluzji pomagają firmom, bądź instytucjom w ich działaniach.

Już wkrótce odbędzie się w Warszawie big data konferencja, która poświęcona będzie technologiom big data w kraju. Konferencja (zobacz więcej tu) organizowana jest na potrzeby uczestników, jacy odpowiadają za pomysły i wprowadzanie technologii big data. Wydarzenie to zbierze administratorów, architektów i programistów baz danych, inżynierów i analityków danych, właścicieli produktów i menedżerów IT z jednostek, które wykorzystują i kreują rozwiązania intensywnie korzystające z danych.
akt - firma

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
Cloud computing szkolenie ma na celu przedstawienie nowatorskich modeli tego typu usług które są zarówno produktami o wysokiej specjalizacji trafiające do nisz rynkowych, jak i usługi prostsze, uniwersalne, bardzo tanie, bądź bezpłatne poświęcane adresatom masowym.

baner

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Cloud computing stanowi złączenie rezerw niezależnie od ich fizycznej pozycji umożliwiając ich elastyczne zwiększanie, czy też zmniejszanie w zależności od bieżącego zapotrzebowania. opłaty pobierane są za faktycznie wykorzystywane zasoby w zależności od zużytej mocy obliczeniowej, przepustowości łącza internetowego i powierzchni dyskowej.

Są one łatwo monitorowane, sprawdzane i sygnalizowane w sposób jasny dla obydwu stron. Podjęcie decyzji o przejściu na model cloud computing to obniżenie kosztów i uelastycznienie działań.