Rodzaje obligacji

Obligacje to jeden z bardzo rozpowszechnionych narzędzi giełdowych. Ich popularność wypływa ze względnego bezpieczeństwa. Według definicji obligacje to papiery wartościowe dłużne wydawane w seriach w których emitent zobowiązuje się do zapłacenia posiadaczowi obligacji w dniu wykupu kwotę nominalną obligacji powiększoną o odsetki. Obligacje mogą być swobodnie zbywane na rynku wtórnym zatem sprzedawane jak każdy inny towar.

Zakup obligacji może odbyć się na GPW w stolicy lub na rynku pozagiełdowym w drodze umowy cywilno – prawnej. W tym drugim przypadku kupno obligacji będzie trochę bardziej kłopotliwe; nabywca oraz zbywca powinni u maklera pokazać umowę na podstawie której zrealizowane będą odpowiednie zapisy w systemie giełdowym. W wypadku kiedy wspomniana umowa będzie potwierdzona notarialnie, w biurze maklerskim może stawić się samodzielnie kupujący.
W wypadku kiedy kupno obligacji dokonuje się za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych wystarczy swemu maklerowi wydać odpowiednie polecenie.https://www.eena.pl/aktualne-oferty-pracy-w-holandii.html eena.pl

obligacje przedsiębiorstw

Autor: Christine Puccio
Źródło: http://www.flickr.com

Właśnie ta łatwość kupna obligacji na giełdzie sprawia iż zdecydowana większość sprzedaży odbywa się dokładnie w ten sposób.

Obligacje klasyfikujemy według różnych kryteriów: ze względu na typ oprocentowania lub ze względu na typ emitenta. Każde te podziały mają wpływ na bezpieczeństwo papierów dłużnych na przykład ze względu na wystawcę obligacje można podzielić na papiery dłużne skarbowe, przedsiębiorstw a także gminne. Powyższe obligacje różnią się między sobą między innymi prawdopodobieństwem ryzyka. Za najbardziej bezpieczne uznaje się obligacje skarbowe, ponieważ ich wykup gwarantuje budżet państwa. Są one względnie mało czułe na koniunkturę. Z przytoczonej trójki średnio ryzykowana będzie oferta obligacji korporacyjnych ale jedynie pod warunkiem że wystawcą będzie wielkie znane na rynku przedsiębiorstwo – propozycja na . Papiery dłużne komunalne natomiast są instrumentem najbardziej ryzykowanym z uwagi na to, iż zazwyczaj budżety gmin są dosyć napięte.
Albowiem wybór właściwych obligacji może być sprawą trudną, do ich oceny wymyślono rankingi realizowane przez specjalistyczne firmy. Papiery dłużne oznacza się literami. Najwyższa ocena to 3 razy A, niżej są 2 razy A a potem 3 razy B aż do C.