Kim jest komornik, jakie pełni obowiązki oraz kto może nim być?

Wizyta komornika na pewno wielu osobom nie kojarzy się zbyt dobrze. I nie ma się co dziwić, bowiem komornik sądowy jest osobą, która zajmuje się rozstrzyganiem roszczeń cywilnych połączonych z przymusem egzekucyjnym. Komornik zajmuje się więc egzekwowaniem należności od różnych dłużników.

Oczywiście zawód komornika jest niezwykle odpowiedzialny, ponieważ komornik także podlega pewnym zasadom i regulacjom. Przykładowo po odzyskaniu należności od dłużnika komornik ma zadanie oddać je w czasie czterech dni osobie, która jest do tamtej należności upełnomocniona.https://www.eena.pl/ eena.plJeśli tego nie zrobi w takim razie musi uiścić odsetki za zwłokę.

Naturalnie komornik realizuje dodatkowo sporo innych znaczących zadań, o których zdołasz przeczytać przykładowo w Internecie po napisaniu do wyszukiwarki internetowej frazy komornik (komornikolesno.pl) Stargard licytacje. Między innymi wykonuje on też spis inwentarza, prócz tego na zlecenie prokuratora bądź też sądu wykonuje protokół stanu faktycznego przed wydaniem orzeczenia bądź też przed zainicjowaniem procesu w sądzie.

Kalkulator, dokumenty i okulary

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

A kto zdoła wykonywać pracę w zawodzie komornika? Jako komornik Goleniów zdołają pracować osoby, które zakończyły 26 lat, posiadają obywatelstwo polskie, posiadają zniewalającą opinie, do tego osoby takie nie mogą być podejrzane czy też karane za jakieś przewinienie. Komornikiem może zostać dodatkowo ktoś, kto przebył aplikację komorniczą oraz zdał odpowiedni egzamin, bowiem do pracy komornika niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Co więcej osoba, która chce pracować na stanowisku komornika musi też przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor komorniczy. Do tego osoba taka musi charakteryzować się właściwym stanem zdrowia, który nie będziesz przeszkadzał jej w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Naturalnie to tylko parę regulacji dotyczących zawodu komornika, powinno się jednak precyzyjnie zaznajomić się z pozostałymi warunkami, które musi spełniać osoba, która chce pracować w roli komornika sądowego.