Jakie są zadania osoby działającej na stanowisku głównej księgowej?

Osoba pracująca na stanowisku głównego księgowego jest w rzeczywistości jedną z najbardziej istotnych osób pracujących w całej firmie, gdyż jest ona odpowiedzialny m.in. za prezentowanie w raportach wszystkich operacji pieniężnych zgodnie z przyjętymi zasadami księgowości.
Funkcja tego typu osoby jak główna księgowa zmieniła się bardzo wyraźnie na przestrzeni poprzednich lat.

plakat

Autor: Mr Hicks46
Źródło: http://www.flickr.com
Dzisiaj od ludzi funkcjonujących na tym etacie Pracodawcy wymagają tak znakomitej znajomości zagadnień prawa podatkowego, jak i znacznie częściej dobrej wiedzy dotyczącej międzynarodowych standardów w odniesieniu do rachunkowości czy też reguł rachunkowości zarządczej. W zakres obowiązków głównej księgowej wlicza się m.in. sporządzanie raportów według konkretnych zwyczajów (przykładowo polska ustawa dotycząca rachunkowości, US GAAP czy IFRS). Odmiennym obowiązkiem jest odpowiedzialność za opracowywanie planu wszystkich kont zgodnie z określonymi regułami sprawozdawczymi, z prawem podatkowym czy wymogami kontrolnymi.

Jeżeli absorbują Cię opisywane w tym materiale tematy i masz chęć przeczytać większą ilość informacji na tego typu temat – wejdź tu (http://www.twojprawnik.net/)!

Do jeszcze innych zadań głównego księgowego zalicza się również odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, inwentaryzację aktywów przedsiębiorstwa czy potwierdzanie rejestrów rachunkowych.

Jeszcze innym zadaniem głównej księgowej jest tworzenie dokładnych sprawozdań oraz raportów na potrzeby zarządu, organizacji zewnętrznych czy instytucji finansowych. Następnym zadaniem jest nadzór organizacyjny i merytoryczny nad działem księgowości czy też nadzór nad prawidłowością wszelkich rozliczeń skarbowych.

Główna księgowa musi posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie na etacie samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz powinna posiadać znajomość polskiej ustawy dotyczącej rachunkowości. Musi mieć także znajomość światowych zwyczajów sprawozdawczości finansowej i znajomość prawa skarbowego.