Jakiego rodzaju dokumenty są niezbędne przy otwieraniu własnej fundacji i kto mógłby to zrobić?

Aktualnie każdy z nas posiada możliwość niesienia pomocy innym ludziom w bardzo komfortowy sposób. Można to zrobić bezpośrednio lub korzystając z pośrednictwa tzw. instytucji pożytku publicznego.

fundacja

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

W tym wypadku jest możliwość przekazania konkretnej instytucji jednego procenta swojego podatku.
Wspomnianą organizacją mogłaby zostać na przykład fundacja, która każdego dnia zajmuje się organizacją pomocy dla swych podopiecznych. Zależnie od profilu działalności mogą to być przykładowo chore dzieci, ludzie w starszym wieku lub jakieś zwierzaki. Aby otworzyć fundację, konieczny jest tak zwany kapitał założycielski, jaki powinien być przekazany na jakiś pożyteczny publicznie cel. To, jakiego rodzaju on jest oraz jak duży jest majątek fundacji, to najbardziej istotne czynniki towarzyszące stworzeniu fundacji. Tak zwaną osobowość prawną uzyskuje ona po opracowaniu statutu i zarejestrowaniu danej fundacji w KRS. Osoba, która tworzy fundację nazywana jest fundatorem.
guru inwestycji
Warto wspomnieć, że tego typu osobą mógłby zostać także cudzoziemiec. Wspomniany kapitał, jaki przeznaczony jest na wykonanie założonych w statucie celów, mógłby pochodzić od darczyńców, lecz może być to również majątek ruchomy lub nieruchomy. Przy zakładaniu fundacji a przed dokonaniem wpisu do KRS, należy także podpisać dokument notarialny.

Oczekuje na Ciebie interesująca treść (http://www.ulgaoddlugu.pl/czym-jest-gielda-dlugow/) – trzeba wejść w zaznaczony link i w nim stworzyliśmy dla Ciebie wiele rzetelnych informacji.

Przymus taki pozostaje po stronie fundatora (albo fundatorów, jeśli jest ich kilku).

Wniosek rejestracyjny do Krajowego Rejestru Sądowego składa się ze statutu fundacji, druków urzędowych i pozostałych załączników. Przy składaniu wniosku rejestracyjnego, wymagane jest dokonanie stosownej opłaty.