Jak składać pit 28? Jakie zasady powinniśmy znać? Co jest najistotniejsze podczas rozliczenia tego rodzaju deklaracji?

Czy wiadomo do czego przydaje się pit 28 i jak go trzeba wypełniać? Wiele osób każdego roku powinien go wypełniać, ale nie każdy wie, jak tego dokonać. Nasz poradnik wszelkie znaki zapytania.

podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Taką deklarację należy wypełnić, jak w roku podatkowym mamy przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów. Może to być pozarolnicza działalność gospodarcza, z drugiej różne umowy, jak umowa (zobacz umowa agencyjna) najmu, dzierżawy lub pozostałych umów o dość identycznym charakterze. Deklaracja takiego typu może odnosić się do osób, jakie do 20 stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o wyborze właśnie tego rodzaju opodatkowania.

Jeśli natomiast rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie roku podatkowego, to oświadczenie składa się do dnia, który poprzedza dzień rozpoczęcia tego typu działalności, nie powinien być to jednak później niż w momencie uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli zainteresował Cię opisywany artykuł, koniecznie zobacz dodatkowo ten link! To świetna oferta i tutaj znajdziesz dodatkowe informacje.

W sytuacji uzyskiwania przychodu z najmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przedkłada się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdy osiągnął dochód z takiego tytułu . Może być też do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy tego typu przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Takie prawo do ryczałtu obowiązuje na pełny rok podatkowy, lecz w roku następnym już to nie obowiązuje, jak podatnik przekroczy limit przychodu sto pięćdziesiąt tysięcy euro.

rozliczenie

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednakże może utracić prawo do ryczałtu przez poszerzenie przedmiotu działalności o czynności, których nie powinno się rozliczać ryczałtem albo w związku ze świadczeniem czynności na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy przez dany czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu dochodów w momencie roku podatkowego nie ma bezpośredniego wpływu na zasady ogólne. Za określony rok podatkowy, także po przekroczeniu limitu powinniśmy przedłożyć deklarację pit 28. Najbardziej wygodnie zrobić to online, czyli pit 28 – rozlicz się online. Takie działania faktycznie pomaga w przeprowadzeniu całego działania. Taka procedura jest tak więc łatwiejsza i prędzej jesteśmy w stanie ją wykonać, nie wychodząc nawet z domu.