Jakim sposobem zostać konsultantem podatkowym

Doradca podatkowy jest to osoba, która musi wykazywać się nadzwyczaj szeroką erudycją z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo skarbowe jest dość rozbudowane i obejmuje swoim zakresem podatek od osób prawnych, podatek od towarów, akcyzę, podatek od majątków, od środków przewozu i wiele innych.

księgowa
Dość stwierdzić, że w naszej ojczyźnie funkcjonuje 13 rodzajów podatków, a wiedza konsultanta podatkowego powinna dosięgać jeszcze dalej, wszak działające na polskim rynku podmioty gospodarcze eksportują towary i usługi, zakładają oddziały zagraniczne, biorą udział w zawiłych transakcjach handlowych z udziałem podmiotów z obszarów Wspólnoty Europejskiej oraz spoza niej.

Doceniane cechy konsultanta to uczciwość, niezawodność oraz odpowiedzialność. Poza tym to fach nierzadko wykonywane pod presją czasu, a więc od doradców podatkowych oczekuje się opanowania. Poza tym, że przeważnie sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do wykonywania jakiegoś zajęcia, czy może nie, w przypadku zawodu doradcy podatkowego oceniają to również instytucje do tego powołane, uściślając urzędowe wymogi stawiane przed aspirantem na konsultanta – znajdź tutaj.

Jeśli planujemy karierę konsultanta podatkowego, musimy się wykazać wytrwałością. Aby być wpisanym na listę doradców podatkowych musimy spełnić kilka warunków, pośród których dość istotnym jest wymóg posiadania wyższego wykształcenia (a ściślej rzecz biorąc, za wykształcenie wyższe jest w tym przypadku dopuszczany również licencjat). Kierunek studiów może być obojętnie jaki, jednak praktyczniejsze zdaje się być edukowanie, jakie uprości późniejsze spełnianie obowiązków zawodowych.

Przedstawiana kwestia okazała się dla Ciebie praktyczna? W takiej sytuacji poznaj poza tym inne podobne artykuły i zobacz więcej wskazówek.

Zatem warto pomyśleć o uczelniach prawniczych (tutaj nie ma możności zdobycia tytułu licencjata, przeto powinniśmy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) bądź studiach ekonomicznych. Dodatkowo aspirant na konsultanta podatkowego powinien: posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, korzystać z całości praw publicznych, posiadać nieskazitelny charakter oraz swym dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego realizowania zawodu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Gdańsk czy Wrocław to zawód z przyszłością. Aby przystąpić do egzaminu, powinniśmy złożyć poświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Do tego musimy dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 900zł. Pełną dokumentację wysyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Po przeprowadzeniu tychże czynności, wypada już jedynie czekać na zawiadomienie o określonym czasie egzaminu.

Jeżeli idzie o usługi rachunkowe Olsztyn, Gdańsk i Wrocław to miasta w jakich istnieje duży popyt na tego rodzaju usługi – odpowiednia strona.