Nie taka straszna biurokracja w niewielkim przedsiębiorstwie

Każdy kto prowadzi jakąkolwiek działalność, nieważne czy usługową czy wytwórczą, musi kupować a także niekiedy sprzedawać różne dobra. Mogą to być półprodukty, surowce i inne rzeczy potrzebne do prowadzenia firmy. Oczywiste jest, iż od każdych tych działań uiścić należy należyty podatek (przykładowo VAT ale również podatek od dochodu).

księgowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Przedsiębiorca rozliczający się sposobem uproszczonym, a więc za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów ma obowiązek na koniec roku podatkowego wykonać tak zwany spis z natury, to znaczy zestawienie wszystkich przedmiotów używanych w działalności przedsiębiorstwa. Ma on obejmować również materiały, półfabrykaty jak też towary handlowe jakie faktycznie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa w dniu w którym realizowany będzie spis z natury.

Taki sam obowiązek ma przedsiębiorca gdy otwiera nową działalność bądź rezygnuje z biznesu, wtenczas jest to jeden z dokumentów koniecznych do zamknięcia przedsiębiorstwa. Jednakże tego rodzaju dokumenty wystawia się względnie nieczęsto – dokładnie w kilku wymienionych wypadkach. Większa część osób wie że tenże dokument (zobacz niszczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe) przedstawia się na początku a także końcu działalności, ale nie każdy wie że również w razie zmiany wspólnika.

księgowość

Autor: Times Square PR
Źródło: Times Square PR
O wiele częściej wystawianym poświadczeniem będzie nota korygująca. To faktura wystawiana w przypadku gdy oryginalna faktura zawiera pomyłki. Ustawodawca założył, że tym rodzajem dokumentu można poprawić pomyłki w adresie, nazwie klienta, adresie dostawy albo trybie zapłaty tak, żeby dokument oddawał stan rzeczywisty. Notę korygującą wystawia się przykładowo wtenczas gdy kontrahent w czasie okresu rozliczeniowego dokonał rozszerzenia umowy i wynika z tego zmiana należności, a faktura której to dotyczy była już opłacona.

Prowadzenie działalności wiąże się z ciągłym podejmowaniem rozmaitych decyzji. Niekiedy posiadacz przedsiębiorstwa może upoważnić pracobiorcę do konkretnych czynności. Część z nich nie wymaga formy pisemnej, wystarcza polecenie ustne. Jednak istnieją i takie działania, które wymagają formy pisemnej. Częstokroć jest to możliwość realizowania transakcji na koncie firmowym, bądź innych czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki mające związek z wykonywaną pracą. Aby wszystko było zgodnie z literą prawa, starczy w przeglądarce wbić: pełnomocnictwo wzór, a otrzymamy gotowy do wypełnienia dokument.