Rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Każdy symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest pieczą prawną. Gwarantuje to rozporządzenie o ochronie konkurencji i odbiorców, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, ażeby podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

Zastrzeżenie symbolu towarowego poręcza, że pozostałe podmioty nie będą miały żadnego prawa do naruszania zabezpieczanego symbolu, a w razie potrzeby o wiele łatwiej nam będzie udaremnić niecne działalności konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że znak towarowy zgłasza się zawsze dla ustalonych produktów, lub usług, trzeba je również (propozycje) wskazać we wniosku. Wybór pozycji w spisie musi być jednakże zaplanowany, bowiem po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możności dopisania do niego jakichkolwiek pozycji. Warto w związku z tym wziąć pod uwagę nie tylko artykuły, które aktualnie oznaczamy znakiem, ale również przypuszczalne wykorzystanie symbolu w przyszłości, zwłaszcza jeżeli zgłaszanym symbolem jest miano naszej jednostki. Powinno się pamiętać, że lista towarów, albo usług, dla jakich symbol zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie ponieważ wyznacza zasięg ochrony naszego znaku.
rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Prośba o udzielenie prawa ochronnego jest możliwość oddać samodzielnie, lub za pomocą kompetentnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik (polecamy strona internetowa) patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym spisu towarów, ma możliwość również sporządzić badanie zdolności rejestracyjnej symbolu i ocenić możliwości na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie również pomóc przeprowadzić procedurę rejestracji w urzędzie.