Rozmaite rodzaje zatrudnienia

Przedsiębiorcy chcąc ograniczyć koszty zatrudnienia, a również zmniejszyć niebezpieczeństwo które niesie za sobą zatrudnienie pracującego na umowę o pracę, nagminnie korzystają z umowy zlecenia, bądź o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Umowa o dzieło jest niezwykle często spotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić formę zaangażowania, a reguluje ją przepis cywilny.

Zobacz jakie dodatkowe źródło (https://www.zerkam.pl/monitoring-firmy.html) stało się naszą zachętą. Nie pożałujesz i z chęcią przeglądniesz posty o tym ciekawym zagadnieniu. Kliknij w ten link.

Jedna ze stron, zwana w zawartości umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający obliguje się do wynagrodzenia za nie. Szczególnością umowy o dzieło jest fakt, że jej przedmiotem muszą być zabiegi zapewniające konkretny produkt. Wyniki owych działań mogą być tak jak materialne, jak i niematerialne. Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/biznes/pomysl-na-biznes) o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i musi obejmować kluczowe składniki. Jeżeli umowę zawierają osoby fizyczne, nieodzowne będą ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodzicieli, adres pobytu, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL. W przypadku osób fizycznych wiodących działalność gospodarczą, obok nazwisk trzeba podać nazwę, pod jaką wiodą aktywność i NIP. Opis dzieła i okoliczności jego powstania powinien być w miarę szczegółowy, aby ustrzec się ewentualnych sporów. Uposażenie za taką odmianę zatrudnienia wolno wskazać w dwóch rodzajach, ryczałtowej, jako honorarium ustalone z góry, albo kosztorysowej. W takiej umowie powinien być ustalony termin wykonania dzieła.

Jest to umowa następstwa, co znaczy, że praca wykonawcy musi prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego, bądź niefizycznego efektu. I za ten rezultat odbierający zamówienie dostaje zapłatę.