Rozpoczęcie prowadzenia firmy a rozliczenia roczne z urzędem podatkowym

Zadaniem każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie dochodów uzyskanych w przeciągu roku podatkowego z tytułu prowadzonej firmy jak też pozostałych źródeł – jeśli zostały osiągnięte.

Mama i dziecko

Autor: Haylee Sherwood
Źródło: http://www.flickr.com
banki

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zastosowanie odpowiedniego zeznania rocznego uzależnione jest od wybranych reguł opodatkowania firmy, jakie zostały zgłoszone do urzędu fiskalnego. Dla wszelkiej z dostępnych odmian opodatkowania stworzono odrębne formularze służące do rozrachunku przychodów otrzymanych z odpowiednich źródeł. Powinniśmy również mieć na uwadze, iż przy rozmaitych metodach rozliczeń panują troszkę odmienne zasady możliwych do odliczenia ulg. Rozliczenia roczne przy ogólnych zasadach według skali podatkowej PIT-36. Z pewnością podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali muszą zastosować do rozliczenia rocznego dochodów z firmy zeznanie PIT-36. Co ważne, w konkretnym zeznaniu mogą być wykazane dochody uzyskane jedynie ze źródła objętego progresywnym podatkiem (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-najmu-lokalu-wzor-z-omowieniem). Jest to korzystne wyjście dla biznesmenów pracujących też na etat w innej firmie, bowiem na jednym blankiecie powinny rozliczyć całość otrzymanych przychodów, a to oznacza mniej formalności.
Stworzoną deklarację co do zasady powinno się dostarczyć do właściwego urzędu fiskalnego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Blankiet przeznaczony jest także do rozliczenia przychodów dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem bądź samotnie wychowujących maluchy. Odmienne rozliczenie roczne pit (zobacz e pity online) obowiązują podatników, jacy wybrali podatek liniowy.

Co do zasady muszą oni rozliczyć zyski otrzymane z pozarolniczej działalności gospodarczej na blankiecie PIT-36L. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca uzyskał zyski również z innych źródeł opodatkowania, wtenczas powinien je rozliczyć na odrębnych formularzach.