Podatki w samorządzie – jak je płacić?

Nie ma jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji lokalnych podatków. Podatki jak też opłaty kwalifikowane przez prawodawcę do kategorii podatków lokalnych są wprawdzie enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o podatkach oraz opłatach lokalnych, jednak na liście owej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, które posiadają cechy lokalnych podatków, ale uregulowane zostały w pozostałych ustawach.

Zgodnie z doktryną prawa finansów publicznych podatki (szczegóły w serwisie http://account-pl.eu/swiadczone-uslugi/doradztwo-podatkowe) lokalne stanowią te podatki, względem których jednostki samorządu terytorialnego posiadają władztwo podatkowe. Zawiera one prawo organów jednostek samorządu lokalnego do poboru określonych podatków na rzecz lokalnego budżetu i do kształtowania wymiaru takich podatków głównie przez możliwość ustalania konkretnych stawek podatkowych a także wprowadzania zniżek i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Wziąwszy pod uwagę przepisy ustawowe a także doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii lokalnych podatków należą: podatek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-wzor-z-omowieniem) od nieruchomości, uregulowany regulacją o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków komunikacyjnych, uregulowany regulacją o podatkach i opłatach lokalnych: podatek rolniczy, uregulowany ustawą o podatku rolnym, podatek leśny, uregulowany ustawą o podatku leśnym, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, uregulowany regulacją o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek od sched jak też darowizn, uregulowany ustawą o podatku od spadków oraz darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany regulacją o podatku od czynności cywilnoprawnych – Na mocy oddzielnych regulacji prawnych rady gminy albo też burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w jakimś zakresie kształtować niektóre elementy konstrukcyjne owych podatków, przede wszystkim stawki podatkowe oraz ulgi i zwolnienia.

Na przykład jeżeli chodzi o podatki Olsztyn, leśny podatek obliczane jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2014, natomiast podatek rolniczy obliczony jest podług średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 która wynosi 61,37 za 1 dt.

Podatki lokalne to jedno z istotniejszych źródeł przychodu samorządów. W założeniu miały one pomóc samorządom w utrzymaniu większej niezależności od budżetu centralnego.