Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Wykorzystaj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Zaległość podatkowa pojawia się wówczas gdy należny podatek nie był opłacony w określonym terminie, a również niezapłacona była zaliczka czy też rata podatku.
Jeśli termin zapłaty podatku nie będzie dotrzymany, należy liczyć się z zaistnieniem podatkowej zaległości.

podatek

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Taką zaległość trzeba uiścić razem z odsetkami. W pewnych sytuacjach na podatnika mogą również nałożone zostać dodatkowe kary. odsetki za spóźnienie wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty podatkowej zaległości wraz z procentami za spóźnienie, wpłatę tę kategoryzuje się proporcjonalnie na poczet sumy podatkowej zaległości jak też sumy odsetek za opóźnienie w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje suma zaległości podatkowej do kwoty procent za opóźnienie.
wizerunek - firma

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości kwoty zaległości a także ilości dób. kalkulator (zobacz umowa o pracę kalkulator) odsetek podatkowych pozwala określić ich wielkość w razie zaistnienia zaległości podatkowej. Podatkową zaległością jest podatek (w tym również przedpłata, rata (zobacz pożyczka pod hipotekę)), kto nie został uregulowany w terminie. Wielkość odsetek będzie naliczona na podstawie wprowadzonej sumy podatkowej zaległości, przy jednoczesnym podaniu daty, od której mają zostać naliczane odsetki (wymagany termin płatności a także daty, w jakiej uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator odsetek podatkowych zapewnia porachowanie stawek odsetek podług stawki podstawowej, zmniejszonej a także podwyższonej, a także wysokość opłaty prolongacyjnej. Miej na uwadze iż podatnik, który uporczywie nie wpłaca na czas podatku, podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe.