Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Wykorzystaj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Zaległość podatkowa pojawia się wówczas gdy należny podatek nie był opłacony w określonym terminie, a również niezapłacona była zaliczka czy też rata podatku.
Jeśli termin zapłaty podatku nie będzie dotrzymany, należy liczyć się z zaistnieniem podatkowej zaległości.

podatek

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Taką zaległość trzeba uiścić razem z odsetkami. W pewnych sytuacjach na podatnika mogą również nałożone zostać dodatkowe kary. odsetki za spóźnienie wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty podatkowej zaległości wraz z procentami za spóźnienie, wpłatę tę kategoryzuje się proporcjonalnie na poczet sumy podatkowej zaległości jak też sumy odsetek za opóźnienie w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje suma zaległości podatkowej do kwoty procent za opóźnienie.
wizerunek - firma

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości kwoty zaległości a także ilości dób. kalkulator (zobacz umowa o pracę kalkulator) odsetek podatkowych pozwala określić ich wielkość w razie zaistnienia zaległości podatkowej. Podatkową zaległością jest podatek (w tym również przedpłata, rata (zobacz pożyczka pod hipotekę)), kto nie został uregulowany w terminie. Wielkość odsetek będzie naliczona na podstawie wprowadzonej sumy podatkowej zaległości, przy jednoczesnym podaniu daty, od której mają zostać naliczane odsetki (wymagany termin płatności a także daty, w jakiej uregulowana zostanie ta zaległość).

Kalkulator odsetek podatkowych zapewnia porachowanie stawek odsetek podług stawki podstawowej, zmniejszonej a także podwyższonej, a także wysokość opłaty prolongacyjnej. Miej na uwadze iż podatnik, który uporczywie nie wpłaca na czas podatku, podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*