PITY - reguły wypełniania jak też składania

Przychody czy też straty osiągnięte z odpłatnego przekazania papierów wartościowych (akcji) ewentualnie pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wypływających otrzymane w przeszłym roku należy wykazać w zeznaniu PIT.


Do tego służy blankiet pit 38.
płatności
Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com


pit 38
Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com


portal podatnika
Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com


PIT-38, jednakowo jak PIT-36, PIT-36L składany bywa zasadniczo do końca kwietnia. Zyski objęte owym poświadczeniem nie podlegają wykazaniu w innych rocznych zeznaniach. W PIT-38 są wykazywane przychody czy też straty pozyskane z odpłatnego scedowania papierów wartościowych (ciąg dalszy tego materiału> http://www.saf.com.pl/)ewentualnie pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wypływających. Poświadczenie to zawiera także transakcje sprzedania udziałów w spółkach z o.o. jak też objęcia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną albo udziałów w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w postaci innej aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.Podatek dochodowy w PIT-38 nie będzie progresywny – taką samą stawkę wykorzystuje jednostka, która zarobiła 10 mln zł jak również 10 zł. Nie ma również kwoty wolnej od podatku - w rozróżnieniu od PIT-36 jak też PIT-37 podatek płaci się od nawet nieogromnego dochodu.


Stopa 19% nie zawsze jest wykorzystywana. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę umowy o unikaniu dualnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita polska.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z należytej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niezapłacenie podatku zgodnie z takową umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych punktu zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem . Jeżeli odwiedzisz portal podatnika dowiesz się, że od podatku zwolniona będzie sprzedaż akcji kupionych na giełdzie przed 2004 rokiem.